Lyt til dyr

Dyre Telepati

Kunne du tænke dig at vide hvordan dit dyr har det? Hvad det tænker og føler, og hvad det ønsker af dig som ejer?
Jeg kan hjælpe dig med at tale med dit dyr gennem Dyretelepati.

Hvad er telepati?

Ordet telepati kommer af de græske ord Tele, som betyder Fjern og Pathia, som betyder Følelse dvs. fjernfølelse. Telepati er et nonverbalt sprog, en energiudveksling og evnen til at forstå dyrs tanker, følelser og kropslige ubalancer. Dyr er ofte meget åbne overfor telepatisk kommunikation og har ikke de samme blokeringer, som os mennesker.

Dyr kommunikerer telepatisk med hinanden og andre arter via energi, deres eget sprog, kroppen, sanserne og duftmarkering. Vi mennesker kommunikerer også telepatisk med hinanden dagligt. Vi sender og modtager tanker, indtryk og følelser til hinanden – vi er dog ofte ikke bevidste om at vi gør det. Du har garanteret selv oplevet at træde ind i et rum og straks kunne mærke stemningen. Det er den telepatiske energiudveksling i rummet, der gør at du har kunne aflæse stemningen.  På samme måde kan jeg tale med dit dyr. 

Mange tror at telepati er hokus pokus eller magi, men telepati er egentlig bare et nonverbalt energisprog, som vi alle er født til at kunne tale. 

 

Hvad kan man bruge telepati til?

Vores dyr er intelligente væsner med tanker, følelser og sindsstemninger. Telepatien kan hjælpe dig med at få en forståelse for dit dyrs krop, personlighed, tanker, følelser og ønsker. 

I en telepati sker der en energiudveksling mellem mig og dit dyr. Dyrene sender ofte deres beskeder i form af billeder, lyde, dufte, smagsindtryk og følelser. Det er disse indtryk jeg aflæser i en telepatisk samtale. 

Gennem telepati kan du få belyst årsager til dit dyrs adfærd og eventuelle adfærdsproblemer, dit dyrs trivsel, et overordnet overblik over dit dyrs helbred og eventuelle ubalancer både fysisk og følelsesmæssigt. Telepati kan også bruges til at få en vurdering af hvornår dit dyr er klar til det sidste farvel.

Hvad kan du få svar på i en telepati?

 • Dyrets forhold til ejer. 
 • Adfærdsproblemer og eventuelle løsninger herpå. 
 • Introduktion af nye dyr i familien. 
 • Coaching til bedre samarbejde mellem dyr og ejer. 
 • Sorgterapi – dyr føler også sorg. 
 • Hvad dyret ønsker i forbindelse med flytning. 
 • Videreformidling af dyret. 
 • Afsked med dit dyr. 
 • Eftersøgning af bortløbende dyr. 
 • Kontakt til et afdød dyr. 
 • Og meget mere…

Hvilken session type skal jeg vælge?

Live dyretelepati hos jer

 • I en Live telepati kommer jeg til jer.
 • Varighed ca. 60 minutter. 
 • Du kan løbende stille spørgsmål under telepatien.  
 • Du kan se dyrets reaktion under dyretelepatien. 
 • Der er ingen forberedelse før dyretelepatien. 
 • Dyret må dog helst ikke spise imens. 
 • Mulighed for visning af øvelser eller test af udstyr. 
 • Ingen begrænsning af spørgsmål.
 • Du får udleveret personlighedstype folder på dit dyrs personlighedstype.
 • evt. kørselstillæg.

Pris: 650,- kr. pr. dyr.

Billedtelepati pr. tlf.

 • Ved Billedtelepati ringer jeg dig op på det aftalte tidspunkt.
 • Varighed ca. 40 minutter + 20 minutters forberedelse. 
 • Ingen transport tid og kørselstillæg.
 • Du behøver ikke være hos dyret imens.
 • Du skal sende mig et par tydelige billeder af dit dyr. (begge øjne synlige)
 • Ingen begrænsning af spørgsmål.
 • Du får tilsendt personlighedstype folder på dit dyrs personlighedstype efter samtalen.

Pris: 550,- kr. pr. dyr.

Hvordan foregår en dyretelepati session?

 • Du vælger hvilken sessions form du ønsker – Live telepati hos jer eller Billedtelepati pr. tlf.
 • Forbered og skriv gerne dine spørgsmål ned inden telepatien.
 • I sessionen kommer jeg ind på dyrets personligheds type, kropslige ubalancer og generelt helbred, ønsker og behov, svar på dine spørgsmål.
 • Under sessionen kan du stille alle de spørgsmål du måtte have til dit dyr.
 • Sørg gerne for at dyret har adgang til frisk vand under og efter telepatien, da det godt kan blive tørstig.

Tusind mange tak for en helt fantastisk oplevelse. Jeg er helt lettet indeni. Er bare glad for at han ved, at vi er der for ham og at det hjælper ham. 

   Telepati – Lærke

Læs mere om hvad andre kunder siger

Tips til en god Dyretelepati

 • Vær åben overfor hvad der kommer igennem i Dyretelepatien.
 • Forbered gerne 5 eller flere spørgsmål før telepatien. 
 • Jo mindre jeg ved på forhånd, jo renere telepati. 
 • Begræns dine forventninger til bestemte ønskede svar. Dit dyr formidler altid hvad du har brug for at høre. Ikke altid hvad du ønsker at høre.  
 • Vær villig og åben for at indgå gensidige aftaler med dit dyr, så i arbejder mod et fælles mål.  

Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook & instagram